Eigenschap:Dct:description

This is a property of type Text.

Pagina's die de eigenschap "Dct:description" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
Z
Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland + In februari 2021 is zeelandpanel bevraagd over risicobeleving, informatiebehoefte en zelf-/samenredzaamheid rond gevaar.  +
Swipen en streamen: zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om + Wat vinden Zeeuwse ouders van schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?  +
20 jaar Jeugdmonitor Zeeland + Jeugdmonitor Zeeland verzamelt en organiseert sinds twintig jaar gegevens over de leefwereld van kinderen en jongeren.  +
Zeeland nu en in de toekomst: een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie + Hoe ziet Zeeland er nu en in 2050 uit? Wij hebben de Zeeuwse inwoners in een onderzoek naar hun mening gevraagd.  +
Opvoeden en corona + De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland.  +
Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven + De gemeente Vlissingen staat voor zeven sociaaleconomische opgaven. In tekst en cijfers is de situatie geschetst.  +
Dashboard Zeeuwse Arbeidsmarkt + De belangrijkste cijfers over de Zeeuwse arbeidsmarkt zijn te vinden in het dashboard van ZB  +
Evaluatie Monumentenwacht 2019 + Hoe tevreden zijn de abonnees van Erfgoed Zeeland? In samenwerking met Nel Verhoeven heeft ZB dit onderzocht.  +
#2 - Wonen in Zeeland + Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.  +
#1 - Subjectief welzijn in Zeeland + Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.  +
#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland + Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.  +
#4 - Milieu in Zeeland + Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.  +
#5 - Samenleven in Zeeland + Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.  +
#6 - Materiële welvaart in Zeeland + Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland.  +
Zeeuwse pendel in beeld + Nieuwe inzichten in de pendelstromen van en naar Zeeland. Over de provinciegrens heen - in Nederland en het buitenland.  +
Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland + Wie blijft? Wie vertrekt? Wie keert terug? Onderzoek naar de verhuisbewegingen van millennials vanaf hun 15de tot nu.  +
ZS-Rapport Films in Zeeland.pdf + Een eerste verkenning van het gemeenschappelijk nut van meer film- en tv-producties in Zeeland.  +
ZS-Vervoersarmoede-bii-mbo-studenten.pdf + In opdracht van Provincie Zeeland.  +
ZS-Vervoersarmoede-vrouwen-van-60-jaar-en-ouder.pdf + In opdracht van Provincie Zeeland.  +
ZS-Wonen in Zeeland.pdf + Analyse van de Zeeuwse woningmarkt.  +
ZS-arbeidsmarktpositie-laagopgeleiden-in-zeeland-februari-2017.pdf + In opdracht van Provincie Zeeland.  +
ZS-leefbaarheid-binnenstad-java.pdf + In opdracht van Wijkraad Binnenstad Terneuzen  +
ZS-rapportage-nalevingsonderzoek-2018-2019.pdf + Onderzoek naar de naleving van wettelijke regels voor alcoholverkoop aan jongeren. In opdracht van het Zeeuwse project 'Laat Ze Niet Verzuipen!' en de 13 Zeeuwse gemeenten.  +
ZS-tolweg-of-tol-weg.pdf + Continueren of afschaffen van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel? Een scenariostudie. Uitgave van  +
ZS-zeeuwen-over-natuuroverlast.pdf + In opdracht van de Provincie Zeeland  +