Nieuwe skin

Er is een nieuwe skin ontwikkeld: EMM skin 2.0. De belangrijkste kenmerken van deze skin zijn:

  • verbeterde user experience:
    • moderne uitstraling, die gemakkelijk is te updaten (over 2-3 jaar is deze uitstraling weer verouderd, maar kan dan snel worden aangepast aan nieuwe eisen);
    • inline editing, d.w.z. het is duidelijk zichtbaar voor de gebruiker waar en op wat wordt bewerkt.
  • meertaligheid: Nederlands en Engels, en indien gewenst andere talen;
  • websites in één expertisesysteem (semantsche wiki). Iedere website heeft zijn eigen uitstraling, eigen menustructuur, eigen domeinnaam, etc. Tegelijkertijd is alle informatie op een betekenisvolle (semantische) wijze verknoopt. Het geheel is één grote kennisnetwerk.


Nieuws, afkomstig van: Expertise en Valorisatie Management (EVM)

EMM Skin is operationeel.


Startdatum
februari 14, 2019
Einddatum
maart 31, 2019