Fasen

De ziekte kanker is niet vergelijkbaar met andere ziekten. Het krijgen van de diagnose kanker is heftig, zowel voor de direct betrokkene als voor de naaste omgeving. Het verloop van de ziekte, de behandeling en het herstel bepalen voor een belangrijk deel of iemand in staat is om te blijven werken en hoe het re-integratietraject eruit ziet.

De terugkeer naar werk verloopt voor werknemers met kanker niet volgens eenzelfde, vaststaande route. Er zijn wel een aantal situaties waar veel werknemers met kanker mee te maken krijgen. Deze situaties worden uitgelicht.

Elke situatie brengt vragen en dilemma’s met zich mee. Deze worden vanuit verschillende perspectieven beschreven en er worden handelingsopties benoemd.

Veel van deze situaties en de bijbehorende dilemma’s zullen herkenbaar zijn. De informatie is bedoeld om betrokkenen te helpen bij het afwegen en maken van de eigen keuzes. Keuzes die het best passen bij hun eigen persoonlijke situatie en voorkeuren.

Bezig met laden…
Uw feedback wordt op prijs gesteld

Context structure (for development purposes only)

Roles in this situation:
Building Block (BB) Identity in this situation:
Building Block (BB) Dilemma in this situation:
Building Block (BB) Dialog in this situation:
Building Block (BB) Synchronizer in this situation:

Supercontext: Situaties - interactieve kaart
Subcontexts: Fase 1 - Diagnose, Fase 2 - Behandeling, Fase 3 - Terug naar werkContext VN set links: model = IKH Fasen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IKH Fasen

Result = IKH Situations

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = IKH Fasen

Result =

End Set VN link