Wet verbetering poortwachter

Formele omschrijving

In het geval van langdurig verzuim treedt de Wet verbetering poortwachter in werking. Deze wet heeft als doel het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. De wet is gericht op snel en effectief ingrijpen en focust op de samenwerking tussen de werkgever, de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts.

De volgende websites geven meer informatie over de wet, de verplichtingen die deze met zich mee brengt, de verschillende stappen die doorlopen moeten worden etcetera.

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/regels-en-verplichtingen-bij-ziekte


https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte

Schema: , Context: