Ziekmelding

Formele omschrijving

Als je ziek bent meld je dit bij je werkgever volgens het verzuimreglement. Je werkgever heeft een reglement of protocol waarin staat hoe een ziekteverzuimmelding moet worden doorgegeven (bijvoorbeeld: telefonisch, bij de direct leidinggevende, voor 9.00 uur) en ook hoe je een (gedeeltelijke) werkhervatting doorgeeft aan je werkgever. Je werkgever is verplicht om je ziekmelding binnen 7 dagen te melden bij een bedrijfsarts. Sommige werkgevers doen dit al na 1 dag, anderen wachten een week; dit heeft te maken met het soort contract dat de werkgever heeft afgesloten met de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts zal contact met je opnemen, meestal in de vorm van een oproep voor een gesprek. Het is belangrijk hier gehoor aan te geven; als werknemer heb je de plicht om mee te werken aan je re-integratie. De bedrijfsarts heeft (medische) informatie van je nodig om jouw persoonlijke situatie te kunnen inschatten.

De bedrijfsarts is bevoegd om informatie door te geven aan je werkgever over je arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur van de ziekte en welke werkzaamheden nog wel uitvoerbaar zijn. De bedrijfsarts mag geen medische gegevens met je werkgever delen zonder jouw toestemming.

(bron: http://www.unie.nl, Vakorganisatie)

Schema: , Context: