Afspraak met werk experts

Afspraak met Werkexperts

Bij de voorbereiding van je terugkeer is het belangrijk om goeie afwegingen te maken en na te denken over je eigen mogelijkheden, wensen en beperktheden.

Een gesprek met verschillende partners kan je hierbij helpen.

In gesprek met een jobcoach

Inleiding

Je denkt erover terug aan het werk te gaan ([null tijdens de behandeling).] [sp1] Dit roept echter veel vragen bij je op. Een jobcoach kan je hierin ondersteunen.

Waarom het belangrijk is

Je bent onzeker over wat je wil en/of nog aankan. Je weet niet zeker of je job nog bij je past, hoe het contact met je collega’s zal zijn, welke professionele praktische drempels er op je afkomen? Door te praten over je bezorgdheden en samen met je coach nieuwe mogelijkheden tijdens jouw ziekteproces te exploreren, sta je sterker in je schoenen wanneer je terug aan het werk bent. Je jobcoach is je eerste aanspreekpunt, je reisgezel, je klankbord, je spiegel, je objectieve vertrouwenspersoon, je doorverwijzer, je blikverruimer,… Je jobcoach is de link tussen het zorgteam, jouw werkgever en jou.

Tips & Tricks

Start vandaag nog

Vragen, twijfel, zorgen? Aarzel niet om op zoek te gaan naar een coach (zie lijst om je coach hierover aan te spreken. Hij/zij is er voor jou.

 Alles is bespreekbaar
Jouw jobcoach is jouw eerste aanspreekpunt. Als hij/zie niet direct een antwoord heeft op jouw professionele vragen weet hij/zij wel de weg ernaartoe. Een eerste aanspreekpunt kan bv. je onco-verpleegkundige zijn. Als zorgprofessional kan zij je doorverwijzen voor diepgaandere ondersteuning naar een professionele jobcoach. Een lijst van jobcoaches met expertise rond kanker en werk, professionele re-integratie bij (chronische) ziekte.
“Mijn coach is mijn GPS die mij feilloos de weg wijst naar de juiste instantie. Hij/zij weet waar ik mij kan informeren over administratieve rompslomp en is ook een luisterend oor wanneer ik het nodig heb.”
Jij weet zelf het meeste over jouw leven en jouw traject.

Zie jezelf ook als expert. Wat voor jou belangrijk is op dit moment op vlak van werk is prioritair en bepaalt de verdere route naar werk(hervatting).

Neem zoveel mogelijk info mee vanuit medisch perspectief

Neem info, advies, bezorgdheden van je behandelend arts en huisarts mee in je verhaal. Door alles te noteren behoud je niet alleen het overzicht voor jezelf maar ook voor jouw breder zorgnetwerk als familie en vrienden.

Tools

·       Eerste aanspreekpunt in het ziekenhuis: ….

·       Lijst met jobcoaches

Gesprek met werkgever over werk(hervatting) 

Inleiding 

Je bereidt je effectieve terugkeer naar werk voor door een aantal gesprekken, een belangrijk gesprek in deze voorbereiding kan het gesprek zijn met de werkgever.  

Hoe bereid je dit gesprek voor en welke onderwerpen wil je aan bod laten komen? 

Waarom het gesprek met je werkgever belangrijk is 

Eens je nagedacht hebt over hoe en wanneer je terug naar het werk keert, is er een belangrijke volgende stap: het gesprek met jouw leidinggevende. Praten met je leidinggevende/werkgever over de praktische kant van jouw werkhervatting garandeert een vlotte terugkeer.  

Het gesprek met de werkgever hoef je niet te zien als een eenmalig feit en kan over meerdere momenten en gesprekken gespreid zijn. Jij geeft zelf het tempo aan en het gesprek eindigt pas als jij voldoende duidelijkheid hebt. Zaken kunnen immers nog wijzigen naarmate jouw behandeling vordert en alles kan concreter afgestemd worden op jouw noden en die van de werkgever eens jouw effectieve startdatum nadert. Zo kan je leidinggevende de nodige voorbereidingen treffen, en kan het team voorbereid worden op jouw terugkomst.  

Open communicatie schept duidelijke verwachtingen voor alle partijen. En kan ook gezien worden als een verantwoordelijkheid van deze verschillende partijen. 
“De omgeving en collega’s spelen een cruciale rol. “Ik kreeg gelukkig veel steun en begrip. De vergaderingen verliepen rustiger en zorgzamer. Als ik er niet goed uitzag, legden ze me minder op de rooster. Ook al hield ik me niet aan mijn grenzen, het is essentieel dat je ze bespreekt. En dat je iets durft vragen. In een goede werkomgeving is dat wellicht gemakkelijker. Mensen lopen daar niet mee te koop en beginnen er zelf niet over. Je zegt niet: ‘Ik heb wel kanker gehad he.’ Je wil dat niet ‘gebruiken’. Daarom moet de omgeving initiatief nemen. De ander moet het signaal geven dat hij er is en dat een zwak moment mag”. 

Tips & tricks 

Bespreek jouw terugkeerscenario  
  • Wat is er mogelijk/haalbaar voor jou?  
  • Welke  aanpassingen zijn er nodig en hoe kunnen deze concreet gebeuren? 
  • Ga je minderen in werktijd, en aan hoeveel uur zou je dan willen starten? 
  • Welke taken zie je als haalbaar? 
  • Welke taken kunnen beter nog niet tot je takenpakket behoren?  
Vraag eventueel naar een gesprek met het team of je vertrouwenspersoon binnen de organisatie om duidelijkheid te scheppen over jouw situatie. Dit kan je voorbereiden via het werkboek RTW na kanker. (zie Tools)
“Cruciaal dat de werkgever ook kennis heeft over de impact van de je therapie op je werkvermogen. Ik kan mij bv. niet meer zo goed concentreren en vind het fijn dat ik de vraag stelde naar een gesloten bureau zodat ik niet meer op het landschapsbureau tussen alle telefoons moet zitten. Ik kan rustig op mijn eigen tempo werken. Ik ben blij dat ik met enige schroom de vraag toch durfde te stellen. Je vraagt immers een privilege. Gelukkig begrijpen de collega’s waarom het bij mij nu voorlopig een beetje anders is.” 
Visualeer je eerste werkdag en maak concrete afspraken 

Maak concrete afspraken rond je eerste werkdag en vraag naar belangrijke veranderingen in de organisatie. Het kan ook belangrijk zijn om voor de eerste maanden van de werkhervatting, een “Return-To-Work” plan op te maken, samen met de leidinggevende en afgestemd met het team.  

Praat over jouw verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen met je werkgever. 

Misschien staat je werkgever wel twijfelachtig tegenover een terugkeer. Onwetendheid over de diagnose en neveneffecten kan aan de basis liggen. Wees transparant over hetgeen je zelf al weet en wat nog ook voor jou nog onduidelijk is.  

Misschien kan je de hulp van een jobcoach inschakelen om het eerste gesprek mee te ondersteunen.  

 Tools Context structure (for development purposes only)

Roles in this situation: Afspraak met werk experts (PwC P2S3-2), Afspraak met jobcoach (Sick leave counselor P2S3-2)
Building Block (BB) Identity in this situation: Persoon met kanker (Identity P2S3-2), Jobcoach (Identity P2S3-2)
Building Block (BB) Dilemma in this situation:
Building Block (BB) Dialog in this situation:
Building Block (BB) Synchronizer in this situation: End (Synchronizer P2S3-2), Start (Synchronizer P2S3-2)

Supercontext: Voorbereiding terugkeer naar werk
Subcontexts: Afspraak met werk experts (PwC P2S3-2), Afspraak met jobcoach (Sick leave counselor P2S3-2)Context VN set links: model = IKH P2S3-2


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IKH P2S3-2

Result = IKH P2S3

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = IKH P2S3-2

Result =

End Set VN link