Bijeenkomst 12 oktober 2017


Deelnemers

Sonja Nossent, Peter Kruizinga, Hans de Bruin en Gabriëlle Rossing (verslag).

Erkenning van het (sociale) systeem

De theorie van sociale systemen (Luhmann) en systemisch werk vormen de basis van de sociale theorie. Het vertrekpunt van de sociale theorie is dan ook erkenning van het (sociale) systeem.

Als je wilt werken aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen wil je als het ware sociale systemen helpen ontwikkelen of verbeteren. Luhmann definieert het (sociale) systeem als "het verschil": dat wat er is als men grenzen kan zien en stellen. Het 'enige' wat je als 'buitenstaander' kunt doen om (maatschappelijke) ontwikkeling te faciliteren is het systeem 'irriteren'. Een (sociaal) systeem besluit vervolgens zelf of het tot communicatie en handelen over gaat. De overleving van het systeem is daarom zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid, en is gebaseerd op wat er in de omgeving afspeelt.

Vanuit systemisch werk gezien is het belangrijk allereerst te erkennen en te duiden wat er is en wat er mag zijn (wat is de 'broncode' van het systeem?). Wanneer dit lukt volgt de inherente en organische stap naar openingen voor verandering en een natuurlijke beweging tot 'evolutie' (herstel van verbinding met de broncode / maatschappelijke relevantie).

Handvatten voor kritische reflectie

Met behulp van kritische reflectie en gesprekken met betrokkenen kan het systeem worden erkend en geduid en worden wenselijke veranderingen in beeld gebracht. Onder andere CSH (rake vragen en Covey werden ook genoemd) biedt handvatten en onderwerpen voor zulke gesprekken. Vooral in het begin van het gesprek of het proces is belangrijk om mee te resoneren met de betrokkene.

Vervolg

  • Handvatten en onderwerpen voor kritische reflectie verder uitwerken
  • Belang van de theorie van sociale systemen van Luhmann inzien en benutten voor de sociale theorie
  • Datum, tijd en locatie: donderdag 9 november 2017, 9-11 uur, HZ (ruimte volgt).