Aanwezig: Don Monfils, Petra de Braal, Hans de Bruin en Mark Minderhoud

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- Don werkt de projectenlijst bij met de huidige status (waar ligt nu wat)

- Gesproken wordt over de rolverdeling

- Monitoring met Jacob van Berkel wordt voorbesproken

- Op 14-6 zal er een gesprek plaatsvinden tussen de HZ en de gemeente met betrekking tot de communicatie

- Mark zal een afspraak maken met Petra en de kern Koudekerke m.b.t. opdracht zonnepark en energiecoöperatie

- Hans zal de WIKI/Portfolio opzet klaar maken aan de hand van duurzaamheidsplan

- Afgesproken om de indicatoren van GDIndex (Gemeentelijke duurzaamheidsindex) te verwerken in het duurzaamheidsplan