Werken en leren in een living lab

Wij leren het meest en het beste van onze ervaringen: in nieuwe situaties kunnen wij meestal goed handelen omdat wij daarvoor eerder opgedane, soortgelijke ervaringen benutten als inspiratiebron. We leggen als het ware de analogie tussen de nog onbekende situatie en soortgelijke ervaringen. Met andere woorden: ervaringen bieden ons handelingsperspectief voor nieuwe, soortgelijke situaties. Door praktijkervaring op te doen met complexe vraagstukken raken (aanstaande) professionals goed uitgerust voor hun toekomst. Een toekomst waarin complexiteit, verandering en aanpassingsvermogen de norm zullen zijn.

In een Living lab worden in gezamenlijkheid maatschappelijk relevante uitdagingen onderzocht en aangepakt. De doelstelling van deze praktijkgerichte vraagstukken wordt dan ook geformuleerd in termen van optimale opbrengsten voor zowel de maatschappij als betrokken partijen. Het doel is om door samenwerking een zogenoemde Coalition of the Willing te ontwikkelen: een samenwerkingsverband waarin de betrokkenen hun expertise inzetten om de meest haalbare en wenselijke oplossingen te vinden. Deze oplossingen vormen als het ware gevaloriseerde blauwdrukken voor soortgelijke maatschappelijke uitdagingen buiten de Living Labs.

In een Living Lab vervaagt de grens tussen onderwijs en onderzoek. In een Living Lab benutten alle betrokken partijen, overheden, ondernemers, onderwijs/onderzoek (3 O’s) en burgers elkaars expertise en kwaliteiten om te leren en kennis te valoriseren. In dit ‘groepsleerproces’ komen jong en oud, rijp en groen zowel kennis delen als opdoen. Op de HZ University of Applied Sciences wordt o.a. in de volgende Living Labs gewerkt: Delta Development, Science in Residence, Scholen voor de Toekomst, Voorspellend Vermogen in het Toerisme en Overleven met Kanker.

Het concept 'living lab' is uitgewerkt in de notitie over co-creatie in living labs.

Inspiratie

Referenties