Facilitatie leer- en werkomgeving


Samen leren en professionaliseren in de praktijk wordt gefaciliteerd door vertrouwen, afstemming, een constructieve structuur en cultuur en waar tijd en ruimte is voor ontmoeting. Het is zeer wenselijk om de processen van het leren in de praktijk, zoals in een PLG, en de facilitatie daarvan goed op elkaar af te stemmen.