De rol van betrokkenen uit de onderwijspraktijk

Ambitie

Betrokkenen uit de uitdagende situatie en (aanstaande) professionals leren en professionaliseren door samen te werken en verbeteringen te vinden voor uitdagingen uit de praktijk.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

  • Leerkrachten moeten tijd beschikbaar hebben om in een PLG te kunnen werken.
  • Benodigde en aanvullende inhoudelijke (wetenschappelijke) expertise just-in-time aanbieden.

Good practices, lessons learned, succesfactoren

  • Een PLG loopt succesvol en krijgt draagvlak als er aan een urgente, inhoudelijke uitdaging uit de praktijk wordt gewerkt.
  • Professionaliseren gebeurt succesvol als de professional eigenaarschap daarover heeft.
  • Leerkrachten verschillen in wat zij willen leren. De ene is met name op de klas en het team gefocust, de ander wil zich en het onderwijs in een groter verband ontwikkelen. Die laatste leerkracht zou, naast dat hij zich in de praktijk professionaliseert, goed als ambassadeur voor de PLG kunnen dienen.
  • Tijdens de afgelopen PLG's werd er wat betreft leerkrachten behoorlijk wat aandacht aan de onderzoeksopzet en -proces gegeven, en niet zozeer aan de inhoud. En dat laatste heeft de interesse van de leerkracht
  • Evaluatie van PLG's door studenten bij Alpha Scholengroep (najaar 2016).
  • Reflectie op PLG-opbrengsten in pabo-4 (maart 2017).

Referenties