Subjectificatie

Persoonsvorming (subjectificatie) heeft betrekking op de ontwikkeling van de eigen uniciteit en identiteit: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn. Waar ben ik geplaatst om te doen wat ik kan?

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Visie-model over samen opleiden en professionaliseren