Eigenaarschap

Autonomie wordt algemeen gezien als belangrijke motor voor leren. Autonomie wordt ook wel beschouwd als zeggenschap of intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). Enerzijds voelen (a.s.) leerkrachten zich beknot door regels en voorschriften; anderzijds is het mogelijk om te ontdekken waar invloed mogelijk is. Waar ruimte is voor eigen creativiteit en opvattingen.