Ouderbetrokkenheid

Voor het bevorderen van positief gedrag is de samenwerking met de ouders van belang. Zij zijn de constante factor in het even van hun kinderen en beschikken over ervaringsdeskundigheid uit de thuissituatie.

Succesfactoren voor het vergroten van ouderbetrokkenheid

  • Investeren in de samenwerking vanaf het moment van aanmelding,
  • Maak duidelijk wat de school van ouders verwacht,
  • Ouderavonden,
  • Geef informatie over speciale projecten rond veiligheid
  • Maak afspraken over het delen met elkaar van signalen betreffende onveilige situaties,
  • Betrek ouders bij het bepalen van beleid rond veiligheid op school.

Kernbegrippen

  • Communicatie
  • Kennisdeling
  • Ervaringsdeskundigen

Verder lezen

  • Bijtijds erbij zijn! (handreiking van het NJi over vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs)

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: CBS de Linge, Franciscusschool, Holtkampschool, Radarschool Helchersee