De veilige school

Om een veilig klimaat op school tot stand te brengen is het van belang om een duidelijke visie te formuleren op een veilige school waarin afspraken staan rond gedragsregels voor leerkrachten en leerlingen, de samenwerking met ouders en afspraken over zowel preventief als curatief handelen ten aanzien van pestgedrag. Bij dit laatste worden de beste resultaten behaald met een schoolbrede aanpak wat inhoudt dat de aanpak interventies toepast en combineert op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau.

Succesfactoren voor een veilige school

  • Pedagogisch klimaat
  • Gedeelde visie op een veilige school
  • Betrokkenheid van het team
  • Betrokkenheid van de ouders

Vragen die spelen rondom dit thema

  • Welke interventies zijn effectief?
  • Wat zijn de ervaringen met KIVA?
  • Hoe betrek je ouders bij de veilige school?
  • Hoe is de mate van veiligheid vast te stellen?

Verder lezen