Opzet en gebruik Projectenportfolio

Op het projectenportfolio worden programma's en projecten geborgd. Die projecten en programma's verlopen volgens het proces dat co-creatie of "groepsleren" heet (zie Co-creatie in Living Labs). Hiervoor past men systeemdenken toe. Concreet betekent dit:

  • Studenten, docenten en professionals uit het werkveld werken gezamenlijk aan complexe maatschappelijke vraagstukken die worden onderzocht in real life situaties zoals living labs;
  • Studenten behalen hun competenties door vakbekwaam te handelen in die situaties. De bewijslast voor het behalen van deze competenties ligt bij de student - hij borgt deze bewijslast bij voorkeur in het projectenportfolio. De student reflecteert daarin op zijn werkzaamheden en refereert naar zijn onderzoeksproces en onderzoeksresultaat. Een docent bepaalt in een assessment en op basis van het portfolio of een student daadwerkelijk op een adequaat niveau acteert;

Op het projectenportfolio worden inhoudelijke resultaten van een project, maar ook het proces van hoe de resultaten zijn verkregen, geborgd. Het projectenportfolio is hiërarchisch van opzet:

  • Op dit projectenportfolio staan (onderzoeks-)programma's. Deze zijn eventueel onderverdeeld in sub-programma's, enz. Een programma bestaat uit een verzameling projecten. Een project kan ook weer worden opgesplitst in deelprojecten, enz.
Een verzameling programma's op het projectenportfolio, bijvoorbeeld: "Werken aan je woning".
Overzicht van een aantal projecten in het programma "Werken aan je woning", bijvoorbeeld "Sleutelfiguren in Borsele".
  • Een project bestaat uit twee onderdelen: het proces en het inhoudelijke resultaat. Dit zijn twee zogenaamde 'contentpagina's'. Deze pagina's worden, afhankelijk van de projectaanpak (bijvoorbeeld met behulp van de Soft Systems Methodologie, SSM), bij het aanmaken automatisch voorzien van een indeling. Je kunt deze indeling beschouwen als een voorbeeld en naar eigen inzichten en wensen aanpassen. Je kunt iedere contentpagina voorzien van sub-contentpagina's. Dat is vooral handig wanneer je bijvoorbeeld dieper op de inhoud in wilt gaan. Op deze manier kun je overzichtelijke structuren van jouw project opbouwen.
Voorbeeld van de projectpagina "Sleutelfiguren in Borsele" dat deel uit maakt van het programma "Werken aan je woning". De projectpagina is opgedeeld in twee pagina's: "Sleutelfiguren in Borsele - resultaten" en "Sleutelfiguren in Borsele - aanpak en proces".

Referenties