Kritische handelingen en competenties

Uit onderzoek en praktijkverkenning zijn vier kritische handelingen voor (startende) leerkrachten voortgekomen:

  • Pedagogisch handelen in klassensituaties
  • Omgaan met verschillen tussen leerlingen
  • Ondernemerschap in educatief partnerschap
  • Leren en werken in een professionele leergemeenschap.

Bij de kritische handelingen zijn competenties omschreven die kenmerkend zijn voor een leerkracht op basisbekwaam niveau en dagen de startende leerkracht uit om vanuit het handelen verdere professionalisering aan te gaan. Zowel de kritische handelingen als de competenties zijn zo omschreven dat de startende leerkracht deze kan concretiseren naar eigen praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Op deze wijze wordt de persoonlijke praktijk gekoppeld aan de professionalisering naar basisbekwame leerkracht (Partnerschap Opleiden in de School, 2016).

Figuur 1: De vier kritische handelingen.

Referenties