Leernetwerk met bijeenkomsten

Startende leerkrachten hebben er baat bij om met en van elkaar te leren. Dit samenwerkend leren hebben we, vanuit de jongste leertheorie├źn: het sociaal-constructivisme en het connectivisme, vormgegeven met een leernetwerk. Door met en van elkaar te leren, worden enerzijds kennis en vaardigheden vergroot en anderzijds ervaren de startende leerkrachten dat zij eigenaar zijn en blijven van hun professionele ontwikkeling.

Door het opzetten van een leernetwerk voor startende leerkrachten is een plek gerealiseerd waar ruimte is voor informeel leren. In een leernetwerk wordt gebruik gemaakt van sociale contacten, uitgangspunt van gesprek is hierbij de dagelijkse lespraktijk. Bestaande kennis en vaardigheden worden uitgewisseld en bij gezamenlijke leervragen en leerdoelen worden ontbrekende kennis en vaardigheden aangevuld. Het leernetwerk wordt door een schoolbestuur of een samenwerking van schoolbesturen gefaciliteerd. Onder het leernetwerk hangen diverse lijnen waaruit keuzes gemaakt kunnen worden die met elkaar het leernetwerk rijk maken, zoals de starterscoaches en de verdiepingsbijeenkomsten (Partnerschap Opleiden in de School, 2016).

Referenties