Starterscoach

Starterscoaches zijn geschoolde coaches die een extra training hebben gevolgd om startende leraren te coachen. Deze coaches zijn onafhankelijke begeleiders, zij beoordelen niet, maar weten wel richting de beoordeling op kwaliteit en vanuit een houding ‘Help mij het zelf te doen’ te begeleiden. Zij hebben verstand van de specifieke professionaliseringsvraagstukken die startende leerkrachten hebben. De starterscoaches vervullen ook een voorbeeldrol met betrekking tot een leven lang leren en leren in een leernetwerk. Met behulp van intervisie en training met beeld stimuleert en ondersteunt de starterscoach de starter gedurende de inductiefase. De intensiteit van begeleiding wordt door het schoolbestuur vastgesteld en is aflopend. De starterscoach heeft in de organisatie de grootste kans van slagen als de taak wordt opgenomen in het personeelsontwikkelbeleid (Partnerschap Opleiden in de School, 2016).

Referenties