Verdiepingsbijeenkomsten

Verdiepingsbijeenkomsten worden gegeven als ‘training on the job’ door co-coaching over het werken binnen de vier kritische handelingen. De verdiepingsbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om in samenwerking en of overleg met experts van het werkveld en docenten van de opleiding onderwerpen binnen de kritische handelingen te verdiepen, waardoor er een concrete samenwerking met de opleiding wordt gerealiseerd en kennis en inzichten van de starters worden verdiept en verbreed. Voorbeelden van onderwerpen zijn pedagogisch handelen in de klas, educatief partnerschap of omgaan met verschillen in leerlingen (Partnerschap Opleiden in de School, 2016).

Referenties