Gevalideerd observatie-instrument

Nadat vanuit de PO-raad, in overleg met de vakbonden, het gebruik van een gevalideerd Observatie-instrument bij het vaststellen van de basisbekwaamheid van de leerkracht verplicht is gesteld, is* in opdracht van het POS en in samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie een observatie-instrument ontwikkeld dat ontwikkelingsgericht en formatief gebruikt kan worden en dat aansluit bij twee van de vier kritische handelingen van het competentieprofiel; pedagogisch handelen in klassensituaties en omgaan met verschillen. Het observatie-instrument zorgt ervoor dat we binnen het partnerschap de eisen die gesteld worden aan een basisbekwame leerkracht eenduidig formuleren.

Het observatie-instrument is ter validering aan de PO-raad** aangeboden. De inzet van het observatie-instrument is enerzijds bedoeld om de vaardigheden van de startende leerkrachten in beeld te krijgen, zodat de leerkracht gericht kan werken aan ontwikkeling en er afspraken gemaakt kunnen worden over verdere professionalisering van de leerkracht startbekwaam naar de leerkracht basisbekwaam. Anderzijds wordt het observatie-instrument gebruikt door een gecertificeerde assessor om te beoordelen of de leerkracht op basisbekwaamniveau pedagogisch en didactisch handelt. Hierdoor wordt de intersubjectiviteit van de beoordeling vergroot.

Met goedkeuring van de PO-raad is gekozen om naast de 27 gevalideerde observatie-instrumenten een observatie-instrument te ontwikkelen dat een directe relatie heeft met essentiƫle onderdelen van het competentieprofiel, het niveau basisbekwaam aangeeft.

De observatie richt zich op het pedagogisch handelen in klassensituaties en het omgaan met verschillen tussen de leerlingen. Twee kritische handelingen die tijdens een lessituaties door de leerkracht getoond kunnen worden (Partnerschap Opleiden in de School, 2016).

* Het observatie-instrument is ontwikkeld door het projectteam onder leiding van Brigit van Rossum.

** De PO-Raad werkt aan een leidraad om de validiteit van de separate observatie-instrumenten concreet te kunnen vaststellen.

Referenties