Facilitator Guide

Wat deze gids biedt

Met behulp van deze gids kan de Facilitator of Change samen met belanghebbenden opzoek gaan naar breed gedragen antwoorden op maatschappelijke vraagstukken*. Idealiter zijn deze antwoorden gebaseerd op de belangen en opvattingen van betrokkenen, gerelateerd aan wereldwijde en lokale ontwikkelingen, en ondebouwd met bestaande en relevante kennis en kunde. In deze gids staan praktische tips, oefeningen en uitgangspunten voor een proces om dit alles vorm te geven (figuur 1).

Disclaimer: Deze gids is in ontwikkeling en wordt op termijn naar het Engels vertaald.
Figuur 1: Het proces van het begeleiden van maatschappelijk wenselijke veranderingen.
Figuur X (samenvoegen met figuur 1?)

Deze gids is geschreven voor degenen die het proces rondom een maatschappelijk vraagstuk begeleiden en duiden: de Facilitators of Change. Het is aannemelijk dat belanghebbenden veel van dit proces zullen leren. Daarom kan deze gids ook relevant zijn voor hen.

Zoals het werken aan het vraagstuk een leerproces is, is de aanpak zoals in deze gids beschreven dat in zekere zin ook. Deze gids pretendeert dan ook niet compleet te zijn en zal worden aangevuld met geleerde lessen uit de (jullie!) praktijk. Waar nodig wordt er verwezen naar de Sociale Theorie en de bijbehorende Foundation.

* Voor de helderheid wordt in deze Facilitators Guide het maatschappelijke vraagstuk of de uitdaging uitgedrukt met het woord 'vraagstuk'. Afhankelijk van waar je mee bezig bent, kun je lezen: vraagstuk, uitdaging, situatie, Living Lab, (onderzoeks-)project, initiatief, et cetera.