Facilitator Guide

Disclaimer: Deze gids is nog volop in ontwikkeling en wordt nu drastisch herzien. Verwachte opleverdatum: najaar 2022. Als voorproefje, een voorlopige versie van de facilitatorsgids (in Dutch).

Wat deze gids biedt

Met behulp van deze gids kan de Facilitator of Change samen met belanghebbenden opzoek gaan naar breed gedragen antwoorden op maatschappelijke vraagstukken*. Idealiter zijn deze antwoorden gebaseerd op de belangen en opvattingen van betrokkenen, gerelateerd aan wereldwijde en lokale ontwikkelingen, en ondebouwd met bestaande en relevante kennis en kunde. In deze gids staan praktische tips, oefeningen en uitgangspunten voor een proces om dit alles vorm te geven (figuur 1).

Figuur 1: Het proces van het begeleiden van maatschappelijk wenselijke veranderingen.
Figuur X (samenvoegen met figuur 1?)

Deze gids is geschreven voor degenen die het proces rondom een maatschappelijk vraagstuk begeleiden en duiden: de Facilitators of Change. Het is aannemelijk dat belanghebbenden veel van dit proces zullen leren. Daarom kan deze gids ook relevant zijn voor hen.

Zoals het werken aan het vraagstuk een leerproces is, is de aanpak zoals in deze gids beschreven dat in zekere zin ook. Deze gids pretendeert dan ook niet compleet te zijn en zal worden aangevuld met geleerde lessen uit de (jullie!) praktijk. Waar nodig wordt er verwezen naar de Sociale Theorie en de bijbehorende Foundation.

* Voor de helderheid wordt in deze Facilitators Guide het maatschappelijke vraagstuk of de uitdaging uitgedrukt met het woord 'vraagstuk'. Afhankelijk van waar je mee bezig bent, kun je lezen: vraagstuk, uitdaging, situatie, Living Lab, (onderzoeks-)project, initiatief, et cetera.

Opmerking: deze content kan worden opgenomen in de Facilitator Guide (afkomstig uit ST part).

Change does not come easily and the processes suggested by Social Theory ask for specific skills. Facilitators of Change (FoC) help to manage such processes, and part of the ST process is acquiring, among others, these skills by all involved in order to become FoCs as well, or at least to understand and appreciate the process. As said before, ST is not only about making progress in wicked problems, rather the aim is learning new skills with which wicked problems can be tackled. So, wicked problems should be regarded as opportunities to learn making progress collectively, which is by the way a wicked problem itself.

Facilitator of Change competences

Three main competences have been determined that are essential if one wants to facilitate change:

  • Conceptual thinking
  • Critical reflecting
  • Connecting people
Lees hiervoor: Principles and Ground Rules
Lees hierna: De basis van Facilitating ChangeReferenties