5. Verantwoordelijkheden en PDCA

Hoe gaan we om met rollen en verantwoordelijkheden? Deze vraag staat centraal in de zoektocht van complexe situaties naar gedragen oplossingsrichtingen.

Powerpoint

Referenties