Keuze voor kernen

In overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland en SWMO zijn we gaan kijken in welke  fysieke context we het project het beste zouden kunnen starten. Al gauw bleek dat de dorpsraad in Burgh-Haamstede midden in een traject van het maken van een dorpsvisie zat waarbij het sociale aspect ervan tot dan toe nog redelijk onderbelicht was gebleven. Dat bood een perfecte kans om aan te sluiten, met name ook omdat de door ons toegepaste methode bij allerlei andere vraagstukken gebruikt kan worden. De dorpsraad van Schouwen-Duiveland was enthousiast en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen van het speelveld.

Op het moment dat het project in Burgh-Haamstede een heel eind gevorderd was zijn we opnieuw in overleg gegaan met de gemeente Schouwen-Duiveland en SMWO om te kijken in welke tweede kern we zouden kunnen starten. Uitgangspunt daarbij was dat we een kern zochten met een totaal andere eigenheid en dynamiek dan Burgh-Haamstede. We zijn uitgekomen op Oosterland.