Bijeenkomst 11 mei 2017

Deelnemers: Hans de Bruin, Petra de Braal, Annelies Koomans van den Dries, Dick Fundter, Paul Vader, Margot Tempelman, Paulette de Kraker, Kim Boes, Peter Kruizinga, Sonja Nossent, Frank Wolff, Marleen Vermeer, André de Korte, Ingrid de Vries, Gabriëlle Rossing

Verslag: Gabriëlle Rossing

Over het karakter van de theorie

Het is een theorie en biedt een raamwerk om kritische vragen te kunnen stellen. Het gaat uit van een brede benadering (alle typen relevante stakeholders zijn betrokken) met focus op een specifieke urgentie, ambitie of thema. Daaruit kunnen betrokkenen met elkaar concrete lessen trekken. Men wordt zich zo bewust van de lokale, gedeelde sociale en culturele uitgangspunten (emergent van aard) en wat ‘de goede dingen zijn om te doen’. Deze zijn dus dynamisch en fluïde van vorm. Hierdoor ontstaat maatschappelijk druk vanuit de praktijk. Je kunt hierbij denken aan de uitdrukking ‘Think global act local’. Hiervoor is een intrinsieke motivatie als modus operandi nodig.

Door machtsverhoudingen kun je elkaar impliciet belemmeren. De theorie maakt het mogelijk om voorbij te gaan aan eigenbelang, om te gaan met en vorm kunt geven aan (politieke) machtsverhouding en posities. Daarbij vraag je naar motieven en legitimiteit (“Waarom?”). Dat resulteert in bewustwording en zorgt er voor dat je naar een situatie van ‘ons’ en ‘we’ gaat in plaats van ‘wij-zij’.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderdelen van het model. Het noopt je na te denken over boundary judgements: wat (observaties, waarden, maar ook stakeholders) vinden wij relevant om mee te nemen en wat minder? (zie CSH van Ullrich). Daarvoor zijn veel vaardigheden nodig, je moet namelijk ook de silent stakeholders meenemen. De Theory U van Scharmer is in dit verband genoemd (waarom?).

Over de titel van en andere concepten in de theorie

  • Voorstel: een samenlerende maatschappij, in plaats van de samenlerende maatschappij
  • De term duurzaamheid: dekt het beste de lading (toelichten), maar vanwege veelvuldig gebruik kans op missen aansluiting
  • De term democratie: de ervaring leert dat op een democratische manier samenwerken kan leiden tot een ‘grijze massa’. Er is innovatie en leiderschap voor nodig om dit in een constructieve, participatieve vorm om te zetten waarbij er continue afstemming is (Rijnlands denken)
  • Versterking, stabiliteit en aanpassing van de cyclus in het model is afhankelijk van het individu en de maatschappij. Op welke manier kan natuur daar ook vallen, of niet?

Afspraken

  • Sonja schrijft een inleidend stuk over de theorie van Habermas (systeem-vs. leefwereld; agency vs. structuur)
  • Paulette achterhaalt onderzoek van KU Leuven over Verbondenheid en delinquentie
  • Maandelijkse bijeenkomst: elke 2e donderdag van de maand. Eerstvolgende afspraak: 8 juni 2017, 9-11 uur, locatie: HZ Vlissingen