Samen werken en leren in living labs

Living lab Samenwerking in Zoutelande:
"Door de duidingssessies werden me de wensen en mogelijkheden van stakeholders die ik zelf niet had gesproken heel duidelijk. Zo kreeg ik een levendig beeld van de mogelijkheden en uitdagingen voor samenwerking in Zoutelande". (student social work)
Praktijkonderzoek in PLG’s:
“Ik wil hier verder mee, ik heb nog zo veel te onderzoeken” (student pabo)
"Ik zie bij jou liefde voor het onderwerp" (feedback van de ene pabo-student aan de andere)
"Je gaf op de juiste momenten heldere uitleg over onderzoek doen, dat gaf rust. Jouw uitleg sloot echt aan bij ons" (feedback van pabo-studenten aan begeleider onderzoek)
"Het maken van een rijk plaatje van de situatie heeft me echt verrast, wat een gave manier om de uitdaging en ieders rol daarin helder te maken" (deelnemer PLG)
“Ik wil dat we als team ook op deze manier schoolontwikkelingsvragen met elkaar aan gaan pakken” (PLG-begeleider en collega-leerkrachten)Wat zijn dat, living labs?

Werk in uitvoering: elementen en USP beschrijven

Wat is er voor nodig om je te kunnen ontwikkelen en professionaliseren in de praktijk?

Werk in uitvoering:

  • Training in EMM, co-creëren, faciliteren en werken in living labs verder ontwikkelen
  • Competenties omschrijven (geïnspireerd op EMM en onderzoekend vermogen) – per living lab aangeven welke daarin kunnen worden ontwikkeld, zie bijvoorbeeld de master River Delta Development
  • Inbedden in curricula en professionaliseringsprogramma’s (onderwijs = onderzoek / praktijk).