Body of Knowledge & Skills ontwikkelen en benuttenWerk in uitvoering:

  • BoKS / collectief geheugen toelichten: platform voor samenwerken in living labs en opgedane inzichten duiden, borgen en benutten (op basis van EMM / abductie)
  • BoKS inbedden in living labs, leven lang leren en professionalisering
  • Interactieve narratieven; simulaties
  • Voorbeelden geven
  • UX, contentmanagement en technische ondersteuning oppakken