Digitaal communiceren is niet genoeg.

Nog een uitgebreider verhaal schrijven over communiceren en vooral ook over de beperkingen van alleen digitaal communiceren.

Het is belangrijk om via meederere kanalen te communiceren over participatieprojecten, inclusief face 2 face.

Deze les is geleerd in:Beren, Een Samenspelend Zeeland