Cora Dellebeke

Cora Dellebeke (foto: Paul Kruikemeijer).

Slagwerk

Cora Dellebeke's muzikale carrière begon in 1975 toen zij lid werd van de plaatselijke muziekvereniging ONDA in Nieuw- en Sint Joosland. Ze volgde slagwerklessen aan de Zeeuwse Muziekschool bij Jan Anthonisse en behaalde daar de diploma's A en C. Vanaf 1984 vervolgde zij haar opleiding slagwerk aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en studeerde daar bij Wim Vos, Luuk Nagtegaal en Henk van de Berg. In 1990 behaalde ze de diploma's uitvoerend en docerend musicus.

Ze nam vier keer deel aan het KNFM-Topconcours voor solisten en ensembles en behaalde twee maal het kampioenschap.

Tijdens haar opleiding aan het conservatorium maakte ze met het Rotterdams Philharmonisch Orkest een wereldtournee naar Amerika, Japan en Korea. Dankzij deze tournee bleef ze hier vaste remplaçant en speelde ook vele keren bij het Residentie Orkest en Slagwerk Den Haag.

In de jaren ’90 verzorgde Cora slagwerklessen bij muziekvereniging EMM te Serooskerke, Nut en Uitspanning in Zonnemaire, en Veere's Genoegen te Veere. Sinds 1991 geeft Cora slagwerklessen bij muziekvereniging OKK te Westkapelle waar ze tevens een eigen slagwerkgroep leidt. Vanaf september 2016 dirigeert ze ook de brassband van deze vereniging. Verder verzorgt ze sinds 2012 de slagwerklessen bij muziekvereniging Crescendo te Dreischor, en leidt ze hier het slagwerkensemble Crescbeat.

Sinds 1986 is Cora lid van het Zeeuws Orkest en bespeelt daar de pauken, tevens speelt ze mee in het TY Zeeuws kamerorkest en maakt ze deel uit van het Rosewood Marimba Quartet. Bij het Zeeuws Orkest trad ze in 2016 aan als voorzitter van de Artistieke Commissie en werd daarmee tevens lid van het bestuur van dit orkest.

Piano en Eufonium

Bij Rien Balkenende nam ze pianoles van 1984 tot 1993, en tussen 1998 en 2010 volgde ze eufoniumlessen bij René Passenier.

Directie

In het cursusjaar 1994 -1995 volgde Cora met succes de cursus dirigeertechniek van de Bond van Orkestdirigenten bij dhr. J. van der Sijde. Van 2010 tot eind 2012 dirigeerde ze brassband Caecilia uit Vlissingen. Ditzelfde jaar werd ze dirigent van fanfare “ONDA” uit Nieuw- en Sint Joosland en leidt ze het jeugdkorps van deze vereniging: “Jong ONDA”.

In 2012, 2013 en 2016 nam ze deel aan masterclasses directie met Orkest Zuid onder leiding van Jos van de Braak. In januari 2015 volgde ze een masterclass directie lichte muziek bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Majoor Peter Kleine Schaars en Joan Reinders. Vanaf oktober 2010 volgt ze directielessen bij Anno Appelo.

Cora is werkzaam als docente slagwerk, dirigent, paukenist en speelt tevens marimba. (Bron: C. Dellebeke)

Schema: Muziek, Context: Musici
Verwant: Crescendo (muziekvereniging), Het Zeeuws Orkest, OKK, ONDA, TY Zeeuws kamerorkest
Voorbeeld van: Dirigent, Slagwerkdocent, Paukenist, Privédocent

Verwant: (werk in uitvoering)
dirigeert (OKK), is verbonden aan (Het Zeeuws Orkest), is verbonden aan (ONDA), is verbonden aan (Crescendo (muziekvereniging)), is verbonden aan (TY Zeeuws kamerorkest)Bezig met het laden van de kaart...


Lespraktijk (Cora Dellebeke)

Adres Zaagmolendijk 2

4339 NG Nieuw- en Sint Joosland

T +31-118-602717 E cora.dellebeke@zeelandnet.nl
W https://www.facebook.com/cora.dellebeke
Info Lespraktijk voor slagwerk.

Afhankelijk van.

Afhankelijk van Lespraktijk (Cora Dellebeke)
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen