Grote of Sint-Jacobskerk (Vlissingen)

Het gebouw

Grote of Sint Jacobskerk, Vlissingen (Beeldbank Zeeland, nr. 24696 - ZB).

De toren en het lage koor van de Grote- of Sint Jacobskerk werden mogelijk gebouwd tussen 1304 en 1308. De huidige vorm van de kerk ontstond aan het begin van de 16e eeuw zodat het gebouw een zogenaamde hallenkerk werd met brede zijbeuken en een groot dwarsschip.

Bij de overgave van Vlissingen aan de Prins van Oranje in 1572 werd de kerk voor de protestantse eredienst ingericht.

Op 5 september 1911 werd de monumentale Grote- of Sint Jacobskerk grotendeels verwoest bij een grote brand. Het gebouw werd wel hersteld maar veel oude, kostbare meubels waren verloren gegaan.

De Sint Jacobskerk heeft veel te lijden gehad van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland (1940-1944) en de Watersnoodramp van 1 februari 1953. Het kerkgebouw werd hersteld in de periode 1953-1954 en in 1997-1998 werd de kerk nog een keer grondig gerestaureerd. Bij deze laatste restauratie werd ook het interieur opnieuw ingericht waardoor het gebouw ook voor andere doeleinden dan uitsluitend erediensten geschikt is.

In 2008 werd herdacht dat de kerk 200 jaar bestond.

Het orgel

Flentrop-orgel, Grote of Sint Jacobskerk, Vlissingen (foto: Sint Jacobskerk - personal website).

De Hervormde Gemeente Vlissingen besloot in de jaren '60 van de vorige eeuw om ter vervanging van het Van Dam-orgel uit 1916 een nieuw orgel te bouwen door de firma D.A. Flentrop te Zaandam. De bouw van het nieuwe drieklaviers Flentrop-orgel werd mede mogelijk gemaakt door een royale gift vanuit het Rampenfonds. Bij de bouw van het nieuwe orgel heeft men het (kleine) Marcussen-orgel uit 1940 van de Grundvigskirke in Kopenhagen als voorbeeld genomen. Dit was gebouwd naar het ontwerp van K. Klint. Op 28 juni 1968 werd het nieuwe Flentrop-orgel in Vlissingen feestelijk in gebruik genomen.

In de periode 1999/2000 werd het orgel door Flentrop-orgelbouw helemaal gereinigd, het pijpwerk opnieuw geïntoneerd en de kas in rode kleurstelling geschilderd zodat het instrument nu een geheel vormt met het nieuwe kerkinterieur. Het blinderingssnijwerk rondom de frontpijpen werd vervangen. Ook verdween de Baarpijp 8' op het Rugwerk en verscheen hier voor in de plaats een Dulciaan 8'. Op 16 maart 2000 werd het gerestaureerde orgel opnieuw in gebruik genomen. (Bron: Orgels in Zeeland)

Vaste organist is Jos Vogel.

Concerten: Orgelconcerten

Schema: Muziek, Context: Evenementen
Verwant: Jos Vogel
Voorbeeld van: Kerk
Referenties