Werkgroep Muziek

De Werkgroep Muziek is onderdeel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Dit Genootschap is in januari 1769 opgericht. Ze stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, met name met betrekking tot Zeeland. Het tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten, onder meer congressen, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  • het uitgeven en bevorderen van de uitgave van periodieke en niet-periodieke publicaties met betrekking tot Zeeland;
  • het in de verzameling bijeenbrengen en conserveren van al hetgeen uit het oogpunt van wetenschap van belang is, met name met betrekking tot Zeeland;
  • het onderhouden van betrekkingen en ruilverkeer van publicaties met andere wetenschappelijke instellingen, zowel in Nederland als daarbuiten;
  • het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek, met name met betrekking tot Zeeland, en het verlenen van hulp bij dergelijk onderzoek.
De Werkgroep Muziek is, naast de Werkgroep Cultuurhistorie en de Werkgroep Geologie, één van de drie werkgroepen van het KZGW. De Werkgroep Muziek is in 1977 opgericht. Geheel in de lijn van het KZGW concentreert de Werkgroep zich op het muziekleven in Zeeland, onder meer via het organiseren van lezingen en het uitgeven van muziek. Voorts heeft de Werkgroep diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de instrumenten wordt naar een zinvolle bestemming gezocht; enkele instrumenten hebben die reeds gekregen. Voorzitter van de Werkgroep Muziek is de Zeeuwse musicus Jos Vogel. (Bron: Koninklijk Genootschap der Wetenschappen)

Schema: Muziek, Context: Muziek in Zeeland
Verwant: Jos Vogel
Voorbeeld van: Muziekorganisatie
Inhoud

Referenties