ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Eén van de grootste, Nederlandse muziekbibliotheken is ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (foto: Beeldbank Zeeland, nr. 153966 - ZB)

ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland heeft in nationaal opzicht een zeer grote muziekbibliotheek met veel verschillende informatiedragers.

Geschiedenis

In 1969 opent de muziekbibliotheek aan het Koorkerkhof te Middelburg de deuren, later verhuist de bibliotheek naar de Kloveniersdoelen. Het idee van een speciale muziekbibliotheek kwam voort uit de gedachten in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw over een ‘bibliotheekgemeenschap’. De bibliotheek wordt beheerd door de Provincie Zeeland en de pas opgerichte Provinciale Bibliotheekcentrale Zeeland. Zeeuwen kunnen hier terecht voor bladmuziek en vakliteratuur.

De bibliotheek heeft een regionale functie. Alle Zeeuwse openbare bibliotheken kunnen er gebruik van maken. Wetenschappelijke vakliteratuur komt uit de collectie van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. De dienstverlening gaat ver want er is ruimte voor een concertvleugel, een spinet en andere muziekinstrumenten zodat de partituur ter plekke doorgenomen kan worden.

In 1975 wordt de Zeeuwse Centrale Discotheek onderdeel van de bibliotheek, daar kunnen grammofoonplaten geleend worden. Enkele jaren rijdt er ook een Diskobus De Zeeusche Nachtegael door de provincie die de platen bijna thuis bezorgd. In 1984 gaat de Zeeuwse Centrale Discotheek over in particuliere handen. In dat jaar gaat de muziekbibliotheek samenwerken met de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, de Openbare Bibliotheek van Middelburg en de Provinciale Bibliotheek Centrale en verhuist naar de Kousteensedijk in Middelburg, waar de nieuwe Zeeuwse Bibliotheek is gebouwd. De muziekcollectie wordt onderdeel van de bijzondere collecties van de Zeeuwse Bibliotheek. (Bron: Encyclopedie van Zeeland).

Muziekcollecties

In de loop der jaren is er veel veranderd. De Zeeuwse Bibliotheek kreeg te maken met aanzienlijke bezuinigingen wat ook z’n weerslag had op de muziekafdeling. De Zeeuwse Bibliotheek is in 2016 gefuseerd met onderzoeksbureau SCOOP en gaat nu verder onder de naam ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, waarvan de muziekafdeling onder de naam Collectie muziek onderdeel uitmaakt. Deze is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste muziekcollecties in het land. Die muziekcollecties hebben een openbare en een wetenschappelijke bibliotheekfunctie, duidelijk zichtbaar in de collectie. Daarin kan men de volgende onderdelen onderscheiden:

Bladmuziek

Gestreefd wordt naar een brede en evenwichtige opbouw van de gehele collectie waarbij alle niveaus en alle genres worden bediend.

Boeken over muziek

Ook hierbij wordt zo breed mogelijk aangeschaft zowel voor amateurs als voor professionals, waaronder musicologen.

Muziektijdschriften

De collectie varieert van populaire tijdschriften tot en met (populair) wetenschappelijke periodieken op muziekgebied.

Cd’s & Dvd’s

Midden jaren 90 is de particuliere discotheek gestopt met het uitlenen van cd’s en is de collectie muziek van ZB uitgebreid met een collectie cd’s. Alle genres zijn vertegenwoordigd waarbij uitgegaan wordt van 70% populair en 30% klassiek.

Bijzondere collecties

Collectie sheets

Dit is een unieke collectie voorzien van teksten en notenschrift vaak voorzien van fraai geïllustreerde titelpagina’s.

Collectie Nieuwe Muziek Zeeland

De bladmuziekcollectie en het geluidsarchief van Nieuwe Muziek Zeeland zijn in bruikleen overgenomen.

Collectie Stotijn

Dit zijn orkestpartituren en partijen die ooit in het bezit waren van de dirigent Louis Stotijn. De bibliotheek heeft deze collectie overgenomen van het Zeeuws Orkest.

Collectie Von Brucken Fock

Deze collectie bestaat uit handschriften, bladmuziek en boeken van en over de Zeeuwse componist Gerard von Brucken Fock.

Overig

Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de Centrale Discotheek Rotterdam om Muziekwebluister aan te bieden binnen het gebouw. In twee strandhuisjes kan er worden geluisterd naar een gigantische collectie cd’s die zijn gedigitaliseerd.

De muziekcollectie heeft, naast een lokale taak voor Middelburg, ook een regionale ondersteuningsfunctie voor de provincie Zeeland. Zowel de bladmuziek – als de Cd/Dvd-collectie bedient de gehele provincie. De collectie speelt zowel lokaal, regionaal alsook landelijk een grote rol door middel van IBL: het InterBibliothecair Leenverkeer. Passieve en actieve muziekliefhebbers kunnen altijd terecht bij de muziekafdeling voor materialen en advies. (Bron: ZB)

Schema: Muziek, Context: Media
Verwant: Muziekgeschiedenis (vak)
Voorbeeld van: MuziekbibliotheekBezig met het laden van de kaart...


ZB - Muziekafdeling

Adres Kousteensedijk 7

4331 JE Middelburg

T +31-118-654267 E muziek@dezb.nl
W http://www.dezb.nl/collecties/muziekcollectie.html
Info
Moederorganisatie ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Adres Kousteensedijk 7

4331 JE Middelburg

T +31-118-654000 E info@dezb.nl
W http://www.dezb.nl/home.html
Info
Contactpersoon Rea Bensch Domeinspecialist Muziek
Adres Kousteensedijk 7

4331 JE Middelburg

T +31-118-654266 E rbensch@dezb.nl
W http://www.dezb.nl/collecties/muziekcollectie.html
Info Verbonden aan ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.
Contactpersoon Marinus Bierens Conservator Oud bezit
Adres Kousteensdijk 7

4331 JE Middelburg

T +31-118-654360 E mbierens@dezb.nl
W http://www.dezb.nl/collecties/bijzondere-collecties/oud-bezit.html
Info Verbonden aan ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.Referenties


Afhankelijk van.

Afhankelijk van ZB - Muziekafdeling
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen

Afhankelijk van.

Afhankelijk van Rea Bensch
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen

Afhankelijk van.

Afhankelijk van Marinus Bierens
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen