Steun van naasten

OLmK Casus Aline van Oosten - situatie: steun van naasten
Samenvatting Aline krijgt veel steun van haar zus en van een vriendin.
Startdatum 2016/01/04
Einddatum 2016/01/05
Betreft
Overkoepelende context Casus Aline van OostenSituatieschets

Situatieschets
Situatietype Sociale redzaamheid, Sociale relaties en maatschappelijk leven
Gemeenschappelijke doelstelling
Sucessfactoren
Rijk plaatje Haar zus en een vriendin zijn een grote steun voor haar geweest. Aline wilde haar ouders niet te zwaar belasten met haar ziek zijn, vanwege hun leeftijd en vanwege het feit dat ze een erg bezorgde moeder heeft. Aline kreeg een ketting met een geluksengeltje van haar zus. Die heeft ze tot het laatste moment vóór de operatie aangehad en draagt ze nog steeds. Ze kreeg ook een gouden kettinkje van haar vriendin te leen om te dragen tijdens de operatie. Dat kettinkje heeft haar vriendin veel kracht in haar leven gegeven. Relaties zijn verdiept. Soms uit onverwachte hoek.

Van mensen waar je niks van verwacht, krijg je iets van. Ook andersom geldt dat: van mensen waar je verwachtingen over koestert, hoor je niets.

Interventie
Interventieeffect

Voorgaande en volgende situaties

Voorgaande situatie(s): Aline wordt behandeld

Volgende situatie(s): Partner en diens kinderen


Wereldbeelden Geen wereldbeelden.De View-Navigation (VN) pagina's.