PF Discussing and debating fase VN

Oplossingen ontdekken[bewerken | brontekst bewerken]

In de fase Discussing and debating organiseer je als onderzoeker een gesprek met alle betrokkenen om hét elkaar et rijke plaatje en de casusbeschrijving te valideren en om oplossingen in hun situatie te benoemen. Als onderzoeker heb je een faciliterende rol en creëer je een veilige omgeving voor de betrokkenen. In dit gesprek zullen de betrokkenen met elkaar delen waar zij tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Dat vraagt nogal wat van de betrokkenen: zij zullen zich in zekere zin kwetsbaar op moeten stellen. Het rijke plaatje uit de Finding out -fase en Model building-fase kan in dit gesprek worden benut als 'praatplaatje' om de situatie te bespreken.

Allereerst wordt het rijke plaatje gevalideerd: de betrokkenen geven aan in hoeverre de omschrijving van hun rol in de situatie juist is weergegeven in het plaatje en waar verbeteringen nodig zijn. Zodra jullie het daar over eens zijn geworden volgt het belangrijkste proces van deze fase: het proces van ‘wederzijdse facilitatie’, waarin je wilt ontdekken hoe de betrokkenen iets voor een ander kunnen betekenen. Vragen en onderwerpen die besproken zullen worden zijn:

  • Op welke manier kunnen de betrokkenen de gemeenschappelijke doelstelling behalen?
  • Wat zijn acceptabele en haalbare oplossingen & interventies om met elkaar van de huidige situatie een duurzame, voor-ieder-goed-werkende situatie te maken?
  • Welke betrokkene kan wat betekenen voor een andere betrokkene?

Tips[bewerken | brontekst bewerken]

  • Laat van tevoren weten aan de betrokkenen wat ze van deze bijeenkomst kunnen verwachten en wat er daarbij van hen wordt verwacht.
  • Vertel de betrokkenen wat jouw rol als onderzoeker is en wat je met de uitkomsten van het onderzoek gaat doen.
  • Ga zorgvuldig te werk: behandel de betrokkenen met respect, (ver)oordeel niet en laat ze weten dat wat ze jou vertellen in veilige handen is. Licht toe hoe je met anonimiteit om gaat als je het onderzoekt uitwerkt en de resultaten gaat delen met anderen.