Over Living Labs

A living lab is a defined place or setting for co-creation, or even co-evolution. In these living labs stakeholders collaborate, learn and work on projects to develop desired improvements. Living labs are concrete manifestations to enable movement and find improvements for social relevant challenges.

Working and learning in a Living Lab: principles

 • Er is een programma van maatschappelijke uitdagingen (bijv. een onderzoeksprogramma)
  1. waaraan in living labs wordt gewerkt,
  2. waarin de verschillende betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en doel hebben, en
  3. waarin de betrokkenen hun eigen, specifieke rol spelen en aandeel hebben. Zo ook studenten - zij zijn immers onze aanstaande collega’s. Dit kan in een vorm van leermeester-gezel. Dit betekent dus dat er geen sprake meer is van de constructie opdrachtgever-opdrachtnemer.
 • Er is een continu proces gaande van gezamenlijk leven lang leren & opzoek gaan en werken aan duurzame verbeteringen en handelingsperspectieven voor de maatschappelijke uitdagingen. Opgedane inzichten worden toegevoegd aan een BoKS.
 • Bekwaamheid hierin kan worden aangetoond (bijvoorbeeld in de vorm van een diploma) aan de hand van behaalde, geselecteerde competenties.
Figuur 1: Het proces van het begeleiden van maatschappelijk wenselijke veranderingen.

How to develop a Living Lab

Requirements Living Lab

 • Er zijn veel verschillende, relevante betrokkenen met uiteenlopende belangen.
 • Betrokkenen kunnen een gezamenlijk doel formuleren en daaruit thema’s kunnen distilleren: zij proberen de uitdagende situatie goed te begrijpen en de grenzen daarvan te bepalen (wat neem je wel en niet mee in je onderzoek of project, en waarom?).
 • Het is mogelijk
  1. om te begrijpen wat er speelt en kritisch te reflecteren op de inhoud en het proces van de uitdaging, het ‘groepsleren’ en de individuele rol. Dit leidt tot gevalideerde Bewustwording.
  2. dat de betrokkenen samen opzoek willen naar breed gedragen verbeteringen (co-creatie), dat zij daarvoor een Coalition of the Willing vormen, verantwoordelijkheid delen en dat zij de uitdaging vanuit systeemdenken benaderen. Dit leidt naar Vertrouwen.
  3. om continue te werken aan en te zoeken naar duurzame verbeteringen en om te kunnen interveniëren, door middel van de dialoog en leven lang leren. Dit leidt tot Verbondenheid.

Recruiting students: How to describe a Living Lab?

Summary
 • Title: xxx
 • Goal of the project: xxx
 • Short description about the project (max. 10 sentences): xxx
 • Professorships and/or organizations involved: xxx
What's in it for minor participants?
 • Activities and design of the minor project: xxx
 • Results to be developed: xxx
 • Which skills* you can develop in this project: xxx
 • For which expertise / interest fields or study programs is this project suitable?: xxx
 • Knowledge and skills desired or required: xxx
 • How you will be supervised: A coach and the work field (organizations, professorships, etc.) will coach you and collaborate with you to developing the results and your professional skills required for this project.
Practical information
 • Start (date or semester) and duration of the project: xxx
 • Amount of participants: xxx
 • Language: xxx
 • Credits: 30 ECTS
 • Minimum grade: 5.5 (out of 10)
 • Sign up: HZ students: go to MyHZ > Minor choice / Minorkeuze (widget). External students: go to Kies op Maat >  select the minor of your choice.
 • Registration deadline: xxx
 • Contact: xxx

[Ad images if you like]

Criteria (based on MRDD)
 • Assignments at master level
 • Linked with transitions / change processes
 • Willingness by partners for student participation / interventions
 • Assignments which match with project deliverables
 • Preferably long term projects
 • Relevant data in English
 • Transferability with other deltas

Further readingReferenties


Onderwerpen