Dow - results

Dow Benelux

Dow.jpg
Dow Benelux, vertegenwoordiger van de

industrie in Zeeuws-Vlaanderen, is een grote eindgebruiker van zoetwater – welke lange termijn doelen (o.a. maximaliseren van het hergebruik van proceswater) kan implementeren in overeenstemming met de omliggende stakeholder zoals het Waterschap, agricultuur en natuurorganisaties. Dow Benelux streeft naar een gesloten waterbeheer richting 2025. Dit houdt onder andere in het ontzien het gebruik van de drinkwatervoorziening, gebruik maken van regionale waterstromen  en optimaal hergebruik.

Het belang van Dow Benelux in relatie tot het Robuust Watersysteem

Wat wil DOW?

- Drinkwatervoorziening ontzien/gebruik afbouwen

- Daarbij gebruik maken van regionaal beschikbaar water en het watersysteem

- Oplossingen die te repliceren zijn in andere regio's

- Optimaal hergebruik van het water


Probleem/Uitdaging/Kans

- Er is voldoende water beschikbaar

- Is niet van goede kwaliteit

- Kan dit op kwaliteit worden gebracht

- Kan dit tegen acceptabele kosten

- Er is niet voldoende leveringszekerheid

- Kan de leveringszekerheid geoptimaliseerd worden 

- Hoe kunnen we het regionale (afval)water beter benutten

- Vasthouden van afvloeiend zoetwater

- Betere benutting uit de Westelijke Rijkswaterleiding en het Isabella Kanaal


Oplossingsrichtingen

- Aanleg van Green Infrastructure

- Aanleg van Wetlands

- Bouw van een milde ontziltingsinstallatie

- Toevoer van water optimaliseren door een robuuster watersysteem (meer volume, meer vasthouden)

- De realisatie van een regionale industriële- /communale waterzuiveringsinstallatie met industriële en publieke partijen

- Delen van elkaars waternetwerken


Wat kunnen we concreet doen?

- Aanpassen van waterlopen tot robuuste waterlopen voor green infrastructure, t.b.v. aanvoer van water

- Realisatie van een milde ontziltingsinstallatie; "Proeftuin Zoetwater"

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Dow Benelux 

Dow Kaart.png
Dow Kaart Legenda.png
Spuikom
Mosselbanken
Oostbos
Maintenance Value Park Fase 2
Green Infrastructure
Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie