Uitvoeringsprogramma Toeristische Uitvoerings Alliantie

Een overzicht van de (uitgevoerde) projecten binnen het uitvoeringsprogramma 'toeristische mobiliteit' van de Toeristische Uitvoerings Alliantie. De Toeristische Uitvoerings Alliantie is een samenwerking tussen Impuls Zeeland, VVV Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme.Een overzicht van de (uitgevoerde) projecten binnen het uitvoeringsprogramma 'toeristische mobiliteit' van de Toeristische Uitvoerings Alliantie.


Startdatum
januari 1, 2018
Einddatum


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Actueel uitvoeringsprogramma 1 januari 2017
De fiets verbindt 1 januari 2018 29 januari 2019 Het initiatief de Fiets verbindt is ontstaan naar aanleiding van het ontbreken van een overkoepelende organisatie voor de (recreatieve) fietser binnen Zeeland. Om de wensen en knelpunten op recreatief fietsbeleid in kaart te brengen zijn er per gemeente een aantal vragen gesteld. Op basis van de input van de gemeenten zijn er conclusies en aanbevelingen geschreven. Deze zijn te lezen onder het kopje resultaten.
E-tuk 22 juni 2017 In de zomerperiode van 2017 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de E-tuk waar gasten in de gemeente Veere gebruik van kunnen maken. We zijn benieuwd naar de ervaringen en behoeften van de bezoekers en eventuele verbeterpunten. Ook wordt de mening van de niet-bezoeker gevraagd. Waarom maken zij geen gebruik van de E-tuk? De resultaten zullen in november 2017 gepresenteerd worden.
Fietsen in Zeeland 22 juni 2017 Zeeland is een echte fietsprovincie. We zijn zelfs benoemd tot 5 sterrenfietsprovincie. De gast kan gebruik maken van een uitgebreid fietsknooppuntensysteem waarmee hij heel Zeeland kan ontdekken. Voor al de fietstochten die jaarlijks worden ondernomen, worden verschillende keuzes gemaakt. Maar welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag? Bekijk hier het onderzoek naar de customer journey van de fietser.
Fietsen op het strand 1 januari 2018 22 januari 2019 Fietsen in Zeeland betekent genieten van eindeloze vergezichten, frisse zeelucht en elementen die de fietser vaan gunstig stemmen. Fietsen op de grens van land en zee, dat maakt de fietsbeleving in Zeeland uniek. Langere tijd speelde het idee om een extra unieke fietsbeleving te creƫren; een fietspad op het strand. Tijdens dit project heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek geeft een eerste beeld van mogelijkheden die er zijn, het laat zien welke technische consequenties het heeft en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat uiteenlopende concepten technisch haalbaar zijn.
Hidden Needs - Onderzoek naar verplaatsingsbehoeften en -motieven 1 januari 2018 19 november 2018 Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van de Provincie Zeeland een 'Hidden Needs' onderzoek uitgevoerd. De vraag die in dit onderzoek central stond was: "Wat zijn de (belangrijkste) verplaatsingsbehoeften en -motieven van een gast bij een bezoek aan de provincie Zeeland?" Het onderzoek is gestart met het afnemen van diepte interviews en op basis van deze interviews is er een vragenlijst ontwikkeld. Hieruit kwamen de meest belangrijkste maar ook de minst belangrijkste verplaatsingsbehoeften en - motieven naar voren.
Klanttevredenheid gastheerschap Westerschelde Ferry 1 januari 2018 18 september 2018 Een onderzoek naar de klanttevredenheid en het gastheerschap op de Westerschelde Ferry.
Pilot Data Sciences Vervoersstromen Zeeland 22 juni 2017 18 september 2018 De pilot 'Data Sciences Vervoersstromen Zeeland' heeft de mogelijkheden bestudeerd van dataverzameling via mobiele applicaties om daarmee inzicht te krijgen in het verplaatsingsgedrag (en verblijfsgedrag) van mensen in de provincie Zeeland. De partners betrokken bij de pilot zijn Provincie Zeeland, Universiteit van Gent, VVV Zeeland.
Recreatief fietsen in Zeeland 1 januari 2019 1 oktober 2019