Disclaimer

De op deze website getoonde informatie stelt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme met zorg samen. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme behoudt het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen. Daarnaast aanvaardt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme opgenomen informatie.

Hoewel HZ Kenniscentrum Kusttoerisme misbruik waar mogelijk probeert te voorkomen, is HZ Kenniscentrum Kusttoerisme niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Echter, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme worden onderhouden wordt afgewezen.