Structural Health in BioBased Constructions

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30 procent van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.

Meerdere projectpartners hebben zich gericht op de ontwikkeling van verschillende veelbelovende biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan. De bouwsector is echter zeer conservatief.

Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen worden toegepast dient er eerst te zijn in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode. Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven.

Natuurlijke vezels

Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions geeft hier invulling aan. De projectpartners (TU/e, Avans, Hogeschool Zeeland), MKB-bedrijven (Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen en VolkerWessels) verrichten eerst een materialen- en sensoringstudie waarin de verschillende combinaties van natuurlijke vezels, zoals vlas en hennep, bioharsen. productiemethoden en sensoren getest zullen worden in versnelde degradatie-experimenten.

De resultaten hiervan worden in drie dragende constructies (Living Lodge – Wandconstructie; Paviljoen – Dakconstructie; Smart Circular Bridge – Brugconstructie) geïmplementeerd en geëvalueerd. De kennis en ervaring hieruit zal via verschillende communicatieuitingen (Massive Open Online Course, duurzaamheidsfestivals, publicaties en filmmateriaal) gecommuniceerd worden. Daarnaast wordt een economische en sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de adoptie in de bouw te versnellen.

"Industrie" komt niet voor in de lijst met mogelijke waarden (Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie, Leven in het water, Leven op het land, Vrede, justitie en sterke publieke diensten, Partnerschap om doelstellingen te bereiken) voor deze eigenschap.
,
"innovatie en infrastructuur" komt niet voor in de lijst met mogelijke waarden (Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie, Leven in het water, Leven op het land, Vrede, justitie en sterke publieke diensten, Partnerschap om doelstellingen te bereiken) voor deze eigenschap.Onderwerpen