Gezonde kansen in Goes

In de gemeente Goes worden verschillende projecten en succesvolle laagdrempelige interventies ingezet om gezondheidskansen te vergroten en burgers daarin te ondersteunen. In de praktijk blijkt het echter lastig om juist die burgers, die extra ondersteuning nodig hebben of een duwtje in de rug kunnen gebruiken, te motiveren om hieraan deel te nemen. De focus bij de gezondheidskansen ligt op minder roken, minder gebruik van alcohol, vermindering van overgewicht en psychosociale problematiek en het verbeteren van de (ervaren) gezondheid.

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om gezondheidskansen te vergroten en verbetering van de leefstijl door studenten van de HZ University of Applied Sciences. Door in gesprek te gaan met gezinnen uit vijf wijken in Goes zullen de studenten in kaart brengen welke kansen er liggen om de gezondheid van de gezinnen te verbeteren, welke factoren deze kansen minimaliseren, welke factoren herkend en erkend worden door de wijkbewoners en wat nodig is om de kansen te vergroten en de risico’s te verminderen. De resultaten die uit de interviews met de gezinnen komen worden gebundeld in een startfoto welke dient als onderbouwd advies voor een vervolgtraject.Onderwerpen