TICC

Het internationale project TICC (Transforming Integrated Care in the Community) gaat via de succesfactoren van het integrale verpleegkundig geleide model voor thuiszorg (Buurtzorg) innovatieve modellen voor thuis- en wijkzorg implementeren in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het doel is maatschappelijke zorgverlening meer kosteneffectief te maken en dat de zorg meer aansluit bij de holistische behoeften van de vergrijzende bevolking. Door het anders inrichten van het patiënten volgsysteem wordt beoogd de communicatie tussen verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en de cliënt te verbeteren.

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van patiënttevredenheid en zorgpersoneel te behouden en te werven.

Een blueprint voor implementatie wordt ontworpen om de barrières die implementatie in andere landen met zich meebrengt te overwinnen. Vanuit het lectoraat Healthy Region wordt het gehele proces van ontwikkeling en implementatie van de transfer van het zorgmodel gemonitord. In het kader van validatie worden publicaties uitgebracht om andere organisaties te stimuleren tot een dergelijke zorginnovatie.

Het TICC project met een begroting van € 8 miljoen wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma en gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 4.8 miljoen euro wordt door de veertien betrokken internationale partners gefinancierd. Het project loopt van 1 september 2017 tot en met 31 maart 2023.Onderwerpen