Project Kaaienroute Middelburg - resultaten

Het eindresultaat van de herinrichting van de Kaaienroute wordt overwegend positief genoemd. Men hoort ook van mensen van buiten de provincie dat het er goed uitziet. Het grootste gedeelte van de geïnterviewden is blij met het eindresultaat.

Positieve punten

 • Al het groen doet het.
 • Buren zijn ook allemaal tevreden.
 • Auto’s zijn weg voor deuren, dus dat is een grote verbetering.
 • Positief over uitbreiding van het project op aanwijzen van fietsersbond.
 • Communicatie
 • Zinvolle bijeenkomsten
 • Het plan is een hele verbetering
 • De drukte is veel minder (files)
 • Netjes van de gemeente dat ze toestemming hebben gevraagd om de contactgegevens aan de HZ-studenten door te spelen

Negatieve punten

 • De nieuwe klinkers, dat hadden oude mogen zijn om meer in de stijl te blijven. Het is meer van deze tijd.
 • Het grootste deel van de geïnterviewden geeft aan dat er nog steeds veel te hard wordt gereden over de route. Volgens iemand komt dit doordat de asfaltbaan hier veel te uitnodigend voor is. Er is tijdens het project aangegeven dat de mensen liever geen verkeersdrempels en obstakels wilden. Dit omdat er dan veel wordt afgeremd en weer opgetrokken en dat geeft dan weer te veel lawaai. Het wegbeeld moet dan wel zo zijn dat je er niet te hard gaat rijden. Hier is toen niets mee gedaan. Wat kan er aan de snelheid gedaan worden? Een eventuele vernauwing van de weg. Een aantal geeft aan dat een keer gaan staan controleren op snelheid toch het beste is.
 • Het verkeer heeft niet goed in de gaten dat rechts voorrang heeft. De 2 banen suggereren waarschijnlijk een voorrangsweg, wat niet het geval is. Niet echt duidelijk dat de fietser voorrang heeft. Het fietsvriendelijke is er alleen niet echt goed uitgekomen.
 • Niet bike friendly, want fietsstrook is weggehaald. Fietsers gaan over de stoep. Auto’s hebben prioriteit gekregen.
 • De klinkers die vanuit de zijstraten liggen hebben ervoor gezorgd dat een aantal huizen zijn gaan scheuren, dit werd veroorzaakt door zwaar en te hard rijdend verkeer en kan zodoende niet helemaal aan de gemeente worden gewijd. Na het een keer of vier herleggen lijkt het wel goed te zijn.
 • Alleen te weinig bankjes, had meer gemogen.
 • Men heeft van woonboot bewoner(s) klachten gehoord over het feit dat koplampen van auto’s in de nieuwe situatie bij hen naar binnen schijnen.
 • Onveilige parkeervakken. Maar een ideaal hierin bestaat helaas niet. De vorige vakken waren ook onveilig. Wel gevaarlijker nu met de fietsers: als een auto achteruit komt zie je fietsers niet aankomen.
 • Minpunt is de rare bocht (voor fietsers) bij het tankstation.
 • Hoe ziet de evaluatie er straks uit m.b.t. de veiligheid?
 • Dat er te weinig groen is terug gekomen.
 • De aankleding (graag ‘hanging baskets’ gehad)
 • De rotondes zijn niet echt bijzonder
 • Veel brieven tussentijds. Dit had ook via de mail gekund maar dan heb je wel de emailadressen nodig.
 • Allemaal asfalt, heel warm als het zomers warm is.
 • Geen groen, alleen stenen en auto’s. Heel steriel gemaakt. Samenvattend Het gehele resultaat bestaat volgens het grootste deel van de geïnterviewden uit een compromis van de gehele klankbordgroep en alle belanghebbenden. Over het algemeen zijn zij tevreden over het resultaat en uiteraard zijn er altijd wel kleine verbeterpunten. Er werd goed geluisterd naar de ideeën van de klankbordgroep. Men vond het fijn dat in de klankbordgroep alle belanghebbenden gerepresenteerd waren. Dat de fietsersbond aanwezig was met twee man werd ook als positief ervaren. Volgens een aantal lag het plan al helemaal klaar en is hier wat inbreng van de burgers aan toegevoegd. Een belangrijk verbeterpunt vanuit die personen was: het van het begin af aan beter luisteren naar bewoners. Ook het vooropstellen van bewoners en niet de toeristen is voor sommigen een belangrijke opmerking. (Voorbeeld bewoners parkeervergunningen) De meesten gaven aan het eind van het gesprek aan de burgerparticipatie in zijn geheel als positief te hebben ervaren. Positieve punten aan de burgerparticipatie in zijn algemeen zijn:
 • De bewoner kent zijn eigen buurt beter dan een ambtenaar.
 • Een bewoner heeft andere belangen dan een ambtenaar.
 • Door de communicatie en de burgerparticipatie zijn de mensen tevredener over het resultaat dan dat als ze niet betrokken waren geweest.
 • Het idee dat iemand inspraak heeft zorgt voor een positief gevoel. Resultaat Het eindresultaat van de herinrichting van de Kaaienroute wordt overwegend positief genoemd. Men hoort ook van mensen van buiten de provincie dat het er goed uitziet. Het grootste gedeelte van de geïnterviewden is blij met het eindresultaat.