Resultaten

Op deze pagina beschrijf je:

  • Het rijke plaatje met de wereldbeelden van betrokkenen in de huidige en ideale situatie
  • De resultaten en inzichten uit jouw project of onderzoek

NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voorkeur (anders) indelen, wijzigen en opmaken.


Rijk plaatje

Maak een visueel overzicht van de huidige en ideale situatie: maak een plaatje van de betrokkenen, hun activiteiten, issues, wensen, etc. en op welke manier ze met elkaar verbonden zijn (op papier of met een digitaal tekenprogramma). Huidige en ideale situatie mogen ook in één plaatje afgebeeld worden.

Voorbeeld van een rijk plaatje


Resultaten uit het project of onderzoek

Gezamenlijke doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie

Hier jouw tekst


Succesfactoren in deze uitdagende situatie

Hier jouw tekst - wanneer is deze casus of situatie een succes? Waar aan moet worden voldaan zodat de doelstelling succesvol kan worden behaald? Omschrijf deze succesfactoren zo expliciet (concreet) of meetbaar mogelijk


Oplossingen, interventies, kansen etc.

Hier jouw tekst - uitgevoerde of wenselijke aanpassing in de situatie. Beschrijf hier ook eventuele theoretische onderbouwing en resultaten uit verdiepend onderzoek


(Beoogd) resultaat of effect van de oplossing

Hier jouw tekst


Wereldbeelden van de stakeholders

Beschrijf hier, of via aanklikbare tekstbubbels in het rijke plaatje, de wereldbeelden van de verschillende stakeholders


Stakeholder A Antwoord / resultaat
Naam betrokken persoon of organisatie
Doelstelling van de betrokkene
Rol in de situatie
Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen
Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen)
Eventueel: aanvullend feitenmateriaal


Stakeholder B Antwoord / resultaat
Naam betrokken persoon of organisatie
Doelstelling van de betrokkene
Rol in de situatie
Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen
Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen)
Eventueel: aanvullend feitenmateriaal


Stakeholder C Antwoord / resultaat
Naam betrokken persoon of organisatie
Doelstelling van de betrokkene
Rol in de situatie
Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen
Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen)
Eventueel: aanvullend feitenmateriaal


Publicaties

Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project of onderzoek