Supply Chain Innovation"File:" kan niet gebruikt worden als paginanaam.x

Logistieke ketens veranderen in een rap tempo: we bestellen meer en meer op internet, orderpikken in magazijnen wordt gedaan door robots, slimme zendingen vertellen continu waar ze zijn en hoe het met ze gaat, routes van trucks worden automatisch aangepast als files ontstaan, in 2025 mogen de dieselvoertuigen van logistiek dienstverleners de grote Nederlandse steden niet meer in, et cetera. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om logistieke ketens responsiever en efficiënter te maken, maar veranderen ook ketens ingrijpend . Zo is Amazon allang niet meer de boekverkoper van 15 jaar geleden, maar is het een van de grootste logistieke dienstverleners in Europa. Innoveren betekent daarom ook oog hebben voor de disruptieve veranderingen en daarop voorbereiden .

Het lectoraat Supply Chain Innovation onderzoekt samen met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken. We analyseren de kansen en impact van nieuwe technologie, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werken we samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijken we de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven in de context van internationale supply chains.

Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland bij het identificeren van innovatiebehoeften en onderzoeksvragen. De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn:

  • Logistieke stromen en verbindingen; De Zeeuwse economie en met name de haven blijft alleen concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerken om de achterlandverbindingen te versterken en het bundelen van lading tot nieuwe achterlanddiensten te realiseren.
  • Zero Emissie Logistiek; De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is voor vele, dus ook voor logistiek dienstverleners, lastig en complex. We doen onderzoek naar logistieke innovaties die nodig zijn om zero-emissie in te voeren, de investeringsbeslissingen die bedrijven moeten nemen en benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland.
  • Digitalisering en robotisering; Met digitalisering en robotisering worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren.
  • Autonoom Transport; In de komende 10 jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd. Vervolgens worden stappen gezet voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen zullen de komende 10 jaar hun intrede doen. We onderzoeken hoe bedrijven deze technologie inzetten en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn binnen bedrijven en in de infrastructuur.
  • Logistiek van Wind op Zee; Voor de kust van Zeeland worden de windparken Borssele 1 t/m 5 ontwikkeld, die de komende twintig jaar worden onderhouden. Het optimaal beheren van onderdelen en het plannen van onderhoudswerkzaamheden zijn belangrijke logistieke onderzoeksvraagstukken.
De ontwikkelde kennis stelt het lectoraat graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. Studenten van een van de HZ-opleidingen helpen u graag bij het uitwerken en realiseren van de kansen voor uw bedrijf.
Missie
x
Doelstelling
x
Lector
Thierry Verduijn
Contactpersoon
Thierry Verduijn

Onderzoekers

Kernprojecten

Bezig met laden…

Projecten

Nieuws en evenementen

Lopende zaken

Er zijn geen events gepland.

Gesloten zaken

Geen