HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Verbeteren van klantinzichten en realiseren van impact

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren onderzoekt vraagstukken rondom innovatie en ondernemerschap. Hierbij focussen we ons op verbeterde klantinzichten en het realiseren van impact. We richten ons op kennis ten behoeve van product- en business (model) ontwikkeling. Naast een hoge kwaliteit, streven we naar kennis die gemakkelijk inzetbaar is. Waar mogelijk betrekken we studenten in onze aanpak en zo kijken we met meerdere perspectieven naar het vraagstuk. Onze opdrachtgevers zijn ondernemers en MKB-organisaties, MKB partners en toeleveranciers, (semi-) overheid, en onderwijs. Zij hebben gemeenschappelijk dat ze een antwoord zoeken op sociaal-maatschappelijke uitdagingen en vaak te maken hebben met meerdere doelgroepen of ‘stakeholders’. Door deze inspanningen vóór ondernemers hebben we een goed zicht op gedrag van organisaties en hiermee samenhangende succes- en faalfactoren van innovatie en ondernemerschap. De resultaten hiervan vatten we samen in onze onderzoeken over ondernemers .Dit doen we door aanwezig te zijn in verschillende netwerken van het Zeeuwse bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld Dockwize. Hiermee ondersteunen we onderwijs en relevante beleidsmakers en hun uitvoerende instanties.

Missie
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren is de kennispartner rondom innovatie en ondernemerschap in Zeeland. We geven inzicht, creëren nieuwe perspectieven en realiseren projecten. We ontwikkelen onze kennis graag middels co-creatie en samenwerkingsverbanden. Dat doen we met MKB ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties.
Doelstelling
Dankzij onze onderzoeken en kennis rondom het verbeteren van klantinzichten en het realiseren van impact dragen we bij aan betere en duurzamere innovaties van MKB-organisaties in Zeeland. Daarnaast dragen we bij aan de onderwijsontwikkeling, kennisontwikkeling en kennisdeling in de regio.
Lector
Ageeth van Maldegem
Contactpersoon
Mariska Polderman
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Onderzoekers

Kernprojecten

Bezig met laden…

Projecten

Bezig met laden…

Nieuws en evenementen

Lopende zaken

Er zijn geen events gepland.

Gesloten zaken

Bezig met laden…