Buurtbemiddeling Walcheren

Hier kunt u uw energieke samenleving initiatief of project nader toelichten, door deze tekst te vervangen met uw tekst. Klik op het "potloodje" in het bovenstaande menu om deze pagina te bewerken (alleen zichtbaar indien aangemeld, klik op het silhouet-item rechts in de menubalk voor registreren).

De projecten en initiatieven zijn onderdeel van een projectenportfolio. Hierin worden onderzoeksprojecten met een maatschappelijke relevantie gedocumenteerd. In deze handleiding is informatie te vinden over de opzet van dit projectenportfolio en de handleiding bevat praktische tips voor het bewerken van een pagina.URI's uit de reeks "0118 72 70 25" zijn hier niet beschikbaar.Projectgegevens

Buurtbemiddeling Walcheren is het eerste aanspreekpunt bij alle vormen van woonoverlast, onder het motto "samen komen we er wel uit!"

Buurtbemiddeling Walcheren - ondersteunt burgers in het samenleven met elkaar - bemiddelt bij een (dreigend) burenconflict - biedt maatwerk met bijvoorbeeld pendelbemiddeling, herstelbemiddeling, coaching of een burencursus.

Wanneer een bewoner van Walcheren bij Buurtbemiddeling aanklopt met een vraag over het samenleven met de buren, beoordeelt de coördinator of de bemiddelingsvraag geschikt is en of buurtbemiddeling hierbij goed maatwerk kan leveren. Zo ja, dan vraagt de coördinator twee vrijwillige bemiddelaars de bemiddeling op zich te nemen.

Bij een reguliere buurtbemiddelingszaak gaan twee bemiddelaars op bezoek bij de verschillende partijen. Daarna wordt op een neutrale plaats een bemiddelingsgesprek gehouden, waarbij de bemiddelaars het gesprek tussen de partijen leiden. Vanwege het maatwerk dat Buurtbemiddeling biedt, allemaal afhankelijk van de bemiddelingsvraag, kunnen er diverse methoden worden ingezet.

Bemiddeling

Coaching (bij burenruzie)

Pendelbemiddeling

Groepsbemiddeling

Neutrale regisseur in complexe buren/buurtzaken

Herstelbemiddeling

Leren omgaan met burenstress (cursus)

Bezig met het laden van de kaart...
Startdatum:
30 november 2016
Domein:
Zorg en welzijn
Initiatief:
SWM i.s.m. gemeenten, politie en wooncorparaties
Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
4331PL Middelburg
Contactgegevens:
Coördinatieteam Dianne, Lisa en Yvonne
0118 72 70 25
buurtbemiddeling@welzijnmiddelburg.nl
https://welzijnmiddelburg.nl/in-de-wijk/buurtbemiddeling-walcheren