Wiki bekijken

Albert Clement
Address Lange Noordstraat  +
City Middelburg  +
Context Muziek in Zeeland +
Heading Albert Clement  +
Heading nl Albert Clement  +
House number 1  +
Hyperlink http://www.ucr.nl/about-ucr/Faculty-and-Staff/Arts-and-Humanities/Pages/Albert-Clement.aspx  +
Information Verbonden aan University College Roosevelt.  +
Intentional Element type Actor  +
Mail a.clement@ucr.nl  +
Model link Albert Clement +
Name Albert Clement  +
Pagename IK CP 00001  +
Phone +31-118-655505  +
Postal code 4330 AB  +
Role Hoogleraar Musicologie  +
Self Albert Clement +
Semantic title Albert Clement  +
Categorieën InfKrt Contact Person
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
22:48:52, 1 februari 2017  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
MIZ Albert Clement + Contact person
Albert Clement + Dummy element link
MIZ Albert Clement + Element link
Albert Clement + Model link
Albert Clement + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.