Wiki bekijken

Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen
Contact person Hans Cappon +
Context type Situation  +
Heading Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  +
Heading nl Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  +
Is homepage onwaar  +
Model link Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen +
Name Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  +
PR ID PR 00008 - Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen - 2016/04/29  +
Project type Standaard  + , SSM  +
Self Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen +
Semantic title Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  +
Show category label onwaar  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Start date april 29, 2016  +
Summary De beschikbaarheid van zoet water in Zeela
De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
einere sub-projecten en studentopdrachten.  +
Summary be De beschikbaarheid van zoet water in Zeela
De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
einere sub-projecten en studentopdrachten.  +
Summary en De beschikbaarheid van zoet water in Zeela
De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
einere sub-projecten en studentopdrachten.  +
Summary fr De beschikbaarheid van zoet water in Zeela
De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
einere sub-projecten en studentopdrachten.  +
Supercontext Robuuste watersystemen +
Topcontext Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  +
Categorieën Project , RW
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
08:48:02, 23 april 2020  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Bestand:Integratie Kaart.png + , Bestand:Logos RWS.png + , Bestand:RWS.png + Created in page
Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + Model link
Hans Cappon + , Hans Cappon + , Niels Groot + , Niels Groot + , Water Technology + Project
Water Technology + Project derived
Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + Self
Projecten Robuust Watersysteem + , Oostbos + , Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie + , Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders + , Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie + , Robust Water System - Next Steps + , Robuuste watersystemen + Supercontext
Green Deal + , Horizon 2020 + , Kaartentafel + , Partners Robuust Watersysteem + , Projecten Robuust Watersysteem + , Projecten Robuust Watersysteem - results + , Projecten Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + , Groot Baggerwerk + , Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied + , Vispassage en 4 stuwen Othene + , 3 Vispassages Paal + , Aanleg Natuurvriendelijke Oevers + , PWO Braakman + , Peilgebieden Robuust Koppelen + , Braakman Zuid en Noord + , Moerspui Linies + , Canisvliet + , Grensoverschrijdende Natte Verbindingen + , Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt + , DeltaDrip + ... Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.