Wiki bekijken

Pilot Netwerken
Context type Situation  +
End date juli 1, 2017  +
Heading Pilot Netwerken  +
Heading nl Pilot Netwerken  +
Model link Pilot Netwerken +
Name Pilot Netwerken  +
PR ID PR 00125 - Pilot Netwerken - 2017/03/14  +
Self Pilot Netwerken +
Semantic title Pilot Netwerken  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Start date maart 14, 2017  +
Summary Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt me
Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt met een intern scholingsaanbod. Het aanbod wordt gemaakt op basis van vraag, resultaten en ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld. Door de intensivering van de samenwerking binnen Scholen voor de Toekomst is het idee ontstaan om de kracht van de expert van de HZ en de kracht van de experts van Alpha Scholengroep te koppelen in de voorbereiding en uitvoering van drie netwerkbijeenkomsten over spelling voor groep 3 - 5 en voor groep 6 - 8 en drie netwerkbijeenkomsten over lezen in groep 3. Daarnaast zal ook studenten de mogelijkheid geboden worden om te participeren in deze netwerken. In het licht van deze pilot zal, door middel van interviews, ook onderzocht worden welke wensen en mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen po-werkveld en HZ pabo op het gebied van dergelijke netwerken uit te breiden en/of verder te intensiveren.
t te breiden en/of verder te intensiveren.  +
Summary be Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt me
Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt met een intern scholingsaanbod. Het aanbod wordt gemaakt op basis van vraag, resultaten en ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld. Door de intensivering van de samenwerking binnen Scholen voor de Toekomst is het idee ontstaan om de kracht van de expert van de HZ en de kracht van de experts van Alpha Scholengroep te koppelen in de voorbereiding en uitvoering van drie netwerkbijeenkomsten over spelling voor groep 3 - 5 en voor groep 6 - 8 en drie netwerkbijeenkomsten over lezen in groep 3. Daarnaast zal ook studenten de mogelijkheid geboden worden om te participeren in deze netwerken. In het licht van deze pilot zal, door middel van interviews, ook onderzocht worden welke wensen en mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen po-werkveld en HZ pabo op het gebied van dergelijke netwerken uit te breiden en/of verder te intensiveren.
t te breiden en/of verder te intensiveren.  +
Summary en Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt me
Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt met een intern scholingsaanbod. Het aanbod wordt gemaakt op basis van vraag, resultaten en ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld. Door de intensivering van de samenwerking binnen Scholen voor de Toekomst is het idee ontstaan om de kracht van de expert van de HZ en de kracht van de experts van Alpha Scholengroep te koppelen in de voorbereiding en uitvoering van drie netwerkbijeenkomsten over spelling voor groep 3 - 5 en voor groep 6 - 8 en drie netwerkbijeenkomsten over lezen in groep 3. Daarnaast zal ook studenten de mogelijkheid geboden worden om te participeren in deze netwerken. In het licht van deze pilot zal, door middel van interviews, ook onderzocht worden welke wensen en mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen po-werkveld en HZ pabo op het gebied van dergelijke netwerken uit te breiden en/of verder te intensiveren.
t te breiden en/of verder te intensiveren.  +
Summary fr Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt me
Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt met een intern scholingsaanbod. Het aanbod wordt gemaakt op basis van vraag, resultaten en ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld. Door de intensivering van de samenwerking binnen Scholen voor de Toekomst is het idee ontstaan om de kracht van de expert van de HZ en de kracht van de experts van Alpha Scholengroep te koppelen in de voorbereiding en uitvoering van drie netwerkbijeenkomsten over spelling voor groep 3 - 5 en voor groep 6 - 8 en drie netwerkbijeenkomsten over lezen in groep 3. Daarnaast zal ook studenten de mogelijkheid geboden worden om te participeren in deze netwerken. In het licht van deze pilot zal, door middel van interviews, ook onderzocht worden welke wensen en mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen po-werkveld en HZ pabo op het gebied van dergelijke netwerken uit te breiden en/of verder te intensiveren.
t te breiden en/of verder te intensiveren.  +
Supercontext Samen leren en opleiden in het basisonderwijs +
Topcontext Samen leren en opleiden in het basisonderwijs +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken + , Pilot Netwerken +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Pilot Netwerken  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
14:53:25, 14 april 2017  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Pilot Netwerken + Model link
Pilot Netwerken + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.