Wiki bekijken

Expertise Management Methodology (EMM)
Contact person Hans de Bruin +
Context type Situation  +
Heading Expertise Management Methodology (EMM)  +
Heading nl Expertise Management Methodology (EMM)  +
Is homepage onwaar  +
Model link Expertise Management Methodology (EMM) +
Name Expertise Management Methodology (EMM)  +
PR ID PR 00192 - Expertise Management Methodology (EMM) - 2016/09/28  +
Project type Standaard  +
Self Expertise Management Methodology (EMM) +
Semantic title Expertise Management Methodology (EMM)  +
Show VE button onwaar  +
Show category label waar  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Start date september 28, 2016  +
Summary EMM is de methodologie waarmee het kennisc
EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.
reldbeelden en doelstellingen op nahouden.  +
Summary be EMM is de methodologie waarmee het kennisc
EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.
reldbeelden en doelstellingen op nahouden.  +
Summary en EMM is de methodologie waarmee het kennisc
EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.
reldbeelden en doelstellingen op nahouden.  +
Summary fr EMM is de methodologie waarmee het kennisc
EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.
reldbeelden en doelstellingen op nahouden.  +
Supercontext Naar een duurzame samenleving +
Topcontext Expertise Management Methodology (EMM) +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Expertise Management Methodology (EMM)  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
10:34:10, 15 juni 2020  +
Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management Methodology (EMM) + Element back link
Kenniscentrumopdracht + , Kenniscentrumopdracht + , Overzicht krijgen en dezelfde taal spreken + , Welkom in het Projectenportfolio + Element link
Expertise Management Methodology (EMM) + Model link
Anton Bil + , Anton Bil + , Expertise en Valorisatie Management + , Gabriëlle Rossing + , Gabriëlle Rossing + , Hans de Bruin + , Hans de Bruin + , Jethro Waanders + , Jethro Waanders + , Maickel Fu + , Maickel Fu + , Paul Vader + , Paul Vader + Project
Expertise en Valorisatie Management + Project derived
Expertise Management Methodology (EMM) + Self
Basis en uitgangspunten + , Body of Knowledge and Skills opbouwen en benutten + , Projectenportfolio.nl + , Systeemdenken toepassen + , Werken en leren in een living lab + , Werkzaamheden KC EVM + Supercontext
1. De uitdagende situatie begrijpen + , 2. Betrokkenen zoeken samen naar verbeteringen + , 3. Samen aan de slag + , Activiteitenplan 2018; 2019 en 2020 e.v. + , Basis en uitgangspunten + , Bijeenkomsten en actiepunten EVM-team + , Body of Knowledge and Skills opbouwen en benutten + , Casusstudie + , Empirische cyclus + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Expertise Management ontology + , Gesprek voeren met betrokkenen + , Introducing EMont with help of a case + , Issues na migratie naar de HZ-omgeving + , Jaarverslag 2019 + , Jaarverslag 2020 + , Kenmerken van complexe vraagstukken + , Kennis en kunde + , Kenniscentrumopdracht + , Lopende projecten EVM (beheer en systeemontwikkeling) + ... Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.